Szkolenia
Zapytaj eksperta
28.03.2017 Gdańsk

ZAPISY: szkolenia@izohan.pl  do dnia 27.03.2017
Uczestnictwo: bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma imienny Certyfikat ze zdjęciem.   

9:00 – 9:45     Omówienie produktów rolowych do izolacji marki IZOLMAT i NEXLER, produkty antyradonowe
9:45 – 10:20   Właściwości membrany bitumicznej na dachy strome i gontów bitumicznych
10:30 – 11:00  Dachy zielone
11:00 – 12:00  Omówienie wybranych systemów IZOHAN do izolacji dachów i tarasów. Zasady profesjonalnego wykonastwa izolacji.
12:05 – 14:30  Pokaz praktyczny na poligonie szkoleniowym:
                        - obróbka elementu pionowego na dachu papmi zgrzewalnymi
                        - montaż membrany IZOLMAT PLAN optimax PV na dachu stromym
                        - montaż gontów bitumicznych na warstwie zamontowanej membrany
                        - pokaz wykonywania zgrzewu podłużnego na papie
14:30 – 14:50  Przerwa obiadowa
14:50 – 15:20  Podsumowanie szkolenia oraz zbieranie danych do certyfikatów

Zapraszamy na szkolenia

Szkolenia odbywają się w całej Polsce